Hasičský ples 2014

Hasičský ples SDH Dubějovice 2014 - 04.jpg

Letošní motto, které se vine celým rokem 2014 je oslava 100. výročí založení SDH Dubějovice. První akcí v tomto roce byl Hasičský ples, který dne 25.1.2014 zorganizovali dubějovičtí hasiči v Domě hasičů v Sedmpánech.

Čtrnáct dní před plesem tři skupiny hasičů byli osobně pozvat všechny obyvatele Dubějovic a Sedmpán a také příznivce Dudějovic z okolních obcí. Zájem o ples zhledem k loňskému úspěchu byl velký, takže brzo se nám podařilo téměř vyprodat sedmpánský kulturák. Všichni organizátoři dělali možné i nemožné aby nezklamali očekávání hostů.  Týden před plesem se organizační tým scházel každý den. Připravovala se tombola, organizoval se zasedací pořádek a dolaďovali se poslední detaily. Podařilo se nám od sponzorů získat téměř 550 cen, některé byly opravdu hodnotné.

Hasičský ples SDH Dubějovice 2014 - 01.jpg

V sobotu 25.1.2014 jsme se sešli již v 8:00 hodin v Sedmpánech. Práce bylo pro všechny až nad hlavu. Seskládat stoly, připravit tombolu, připravit bar, prodej piva, seskládat stoly, připravit ceníky a stručnou historii SDH na stoly a hlavně topit.  V 16 hodin jsme konstatovali, že je vše připraveno a že ples může začít. Od 19 hodin objednaná doprava spřátelených hasičských sborů z Trhového Štěpánova a Sedmpán svážela hosty z okolních obcí. Ve 20:00 hodin hudební skupina FONTÁNA live první písní zahájila hasičský ples hasičů z Dubějovic. Pohled na téměř plný sál hostů a hrající kapelu bylo zadostiučinění za měsíční shon. Po první sérii písní starosta hasičů přivítal přítomné, hudební skupinu a oficiálně zahájil ples. Poté začalo taneční veselí.  Hosté tančili a bavili se, na všech přítomných byla vidět dobrá nálada.

Hasičský ples SDH Dubějovice 2014 - 02.jpg

Po desáté hodině se prodávala tombola. Ta byla během chvilky vyprodána. Bylo připraveno a vydáno cca 550 cen.

I po půlnoci pokračovala zábava. Hudba hrála jako o život, taneční parket byl neustále plný. Bohužel po třetí hodině přestala hrát hudba a ples hasičů z Dubějovic byl minulostí. Hosté se rozcházeli, objednaná doprava dle požadavku rozvážela hosty až k domu. Sál osiřel, světla zhasla.

Takže za rok (pravděpodobně 31.1.2015) na „tradičním“ hasičském plese Hasičů z Dubějovic NA SHLEDANOU.

Ing. Antonín Vošický, statrosta SDH

Podívejte se také na fotografie z hasičského plesu 2014…


Vladimír Trpišovský / 30.1.2014

Akce