Historie SDH

Hasiči Dubějovice 1917-1936Data z historie vzniku sboru jsou vybrány ze :

 • Zápisníku o schůzích a valných hromadách Sboru
 • dobrovolných hasičů v Dubějovicích
 • Kroniky obce Dubějovic
Na přelomu 19. a 20. století byly střechy domů pokryty došky. Tašková střecha nebo eternitová byla výjimkou. Dřevo a došky byly dobrým hořlavým materiálem, a proto výskyt požárů v té době byl mnohem častější. To vedlo občany k zamyšlení jak čelit hrozícímu nebezpečí požárů.

Sbor byl založen 28.června 1914 a bylo zvoleno 18 členů. Byli to Jáchim Stein, Oskar Stein, Antonín Zeman, Gustav Stein, František Lupínek, František Hataš, František Vinš, Josef Trpišovský, Jan Mejšner, Josef Novotný, Antonín Kulík, Antonín Mejšner, Antonín Filip, Antonín Neužil, Václav Kocourek, Antonín Vošický, Antonín Studnička, Antonín Neužil starší. V tomto roce z darů a z půčky od Vlašimské záložny byla zakoupena nová dvouproudová stříkačka a 20 metrů hadic. Hasiči pilně nacvičovali útok a seznamovali se s hasičskou technikou, neboť se chtěli zapojit do spolkové činnosti sborů. Výcvik byl potřebný a nutný, protože hasiči museli zasahovat při požárech v obci a i v blízkém okolí. V roce 1921, hned po splacení stříkačky byla postavena první hasičská zbrojnice, která je ještě nyní na návsi nad rybníkem.První hasičárna Postupně byly pro členy sboru zakoupeny stejnokroje a sbor vystupoval také na veřejnosti nejen při různých cvičeních, ale i na společenských oslavách všeho druhu. Podíleli se na pořádání plesů, tanečních zábav. První ples se konal v roce 1928 v hospodě u Zemanů. Velké oblibě se těšilo i ochotnické divadlo – nejdříve nazvané jako zábavní komité, potom divadelní kroužek, který též hasiči provozovali. Z těchto divadelních představení získávali hasiči peníze na vybavení sboru. Členské poplatky tenkrát činily 20 haléřů měsíčně a čepice pro hasiče stála 5 korun, stříkačka stála 3 500 korun. V roce 1922 byla při sboru zřízena samaritánská stráž, do které byli jmenováni hasiči – František Vošický, František Hataš, Václav Studnička, Václav Machovský.

Rokem 1950 vstupují do činnosti hasičského sboru nové prvky. Začíná období závazkového hnutí a brigád. Začínají se také provádět preventivní prohlídky ve veřejných i soukromých budovách. Název Sbor dobrovolných hasičů se mění na Jednotu požární ochrany a později na ČSPO. Hasiči si pořídili motorovou stříkačku PS 8.

V roce 1973 se hasiči rozhodli postavit novou hasičskou zbrojnici. Velkou zásluhu měli předseda MNV Václav Vinš, a předseda sboru Stanislav Žáček. Na stavbě se podíleli všichni hasiči. K šedesátému výročí založení sboru, v roce 1974, čtvrtého srpna byla slavnostně otevřena.

V roce 1998 opravil Obecní úřad Trhový Štěpánov obecní dům v Dubějovicích, který dnes slouží jako místnosti hasičů. V tomto roce též zakoupil pro náš sbor starší hasičský automobil ARO s taženou stříkačkou PS 12. Následoval nákup kompletní sady hadic a savic, hasiči oblékli nové pracovní oděvy.

Hasiči se účastní všech činností v obci, soutěží v hasičském sportu, pořádají pro děti soutěže a hry.

Požáry:

 • poprvé od vzniku sboru hořelo v Dubějovicích v roce 1919
 • v roce 1926 hořela hospoda
 • ke konci července 1940 hořel špýchar a stodoly
 • 1963 požár lesa
 • léto 1971 požár na poli při sklizni pšenice kombajnem – shořelo 7ha slámy
 • 1971 v 22 hodin hořela dřevěná kůlna a chlívky s prasaty. Požár vznikl od kouřovodu.

Sbor dobrovolných hasičů od počátku svého vzniku prováděl preventivní prohlídky komínových a topných těles, účastnil se hasičských cvičení, pořádal plesy, divadelní hry a od padesátých let 20 století vypomáhal i v sezónních pracích v jednotném zemědělském družstvu, každý rok prováděl sběr železného šrotu v obci.

Plesy:

Rok Hostů
1928 První ples
1940
1946
1955 40 osob
1956
1957 156 osob
1958
1960
1965 140 osob
1966 225 osob
1967 200
1969 160 osob
1978 Ples v Souticích

 

Hasičský ples 1928.01.14

Hasičský ples 1958.02.08

Hasičský ples 1969.02.01

Divadelní kroužek

V roce 1927 bylo založeno „zábavní komité“.

Divadelní kroužek byl založen v roce 1937 na výroč. schůzi hasičů ve složení – Emil Zeman, František Studnička, J. Kulík, Procházka Alois, Hromas V.  28.1.1943 na výroční schůzi hasičů nová volba složení dramatického kroužku

 • předseda – bratr Alois Procházka,pokladník bratr František Vinš, jednatel bratr František Studnička
 • členové – Hrabánek František, Hromas Vojtěch, Zeman Emil, Frajt Josef,Vinš František, František Lupínek.

Divadlo v Dubějovicích se hrálo 1x i 2x do roka až do roku 1944.