Dubějovické bodlo 2013

Dubějovické bodlo 2013.jpg

Počátkem července se v Dubějovicích tradičně koná nohejbalový turnaj. I v letošním roce tomu nebylo jinak. V sobotu 6. července se na místním sportovišti konal tradiční nohejbalový turnaj – „Dunějovické bodlo“.

Celkový počet družstev byl stanoven striktně na osm. Takže vzhledem k dlouholeté tradici nebyl problém turnaj obsadit. Samozřejmě přednost při přihlašování měla místní družstva, kterých se pravidelně přihlašuje pět až šest (Mokrý banditi, Staříci, Dubějovice 21, …) Ty doplňují družstva z okolních obcí. Stálicí a několikanásobným vítězem je družstvo ze Sedmpán s názvem „My ze Sedmpán. Ti v loňském roce vybojovali 1. místo a odvezli si putovní pohár.

I v letošním roce se turnaje zúčastnilo 8 družstev. 6 družstev místních, jedno družstvo ze Sedmpán a jedno družstvo z Trhového Štěpánova. V 11:30 hod proběhla prezentace družstev a poté nástup. Zde vedoucí turnaje Ing. Antonín Vošický přivítal všechna družstva, vysvětlil pravidla turnaje. Každé družstvo si vylosovalo pořadové číslo, podle kterého bylo po celou dobu turnaje evidováno a nasazeno do tabulky.

Hra začala. Od začátku bylo jasné, že se i v letošním roce sešli velmi kvalitní družstva. Spousta smečů, dlouhé výměny, prostě paráda. Jednotlivé hry brali divákům dech. Těch se sešlo také velké množství. Každý fandil tomu svému družstvu a všichni dohromady obdivovali kvalitní hru. K zábavě po celou dobu turnaje hrála reprodukovaná hudba.

Po 17té hodině byl odehrán poslední zápas. Bylo podle počtu bodů a vzájemných zápasů stanoveno pořadí jednotlivých družstev. Dubějovické bodlo 2013 vyhrálo a pro letošní rok si putovní pohár odvezlo družstvo SEBA TEAM ve složení J. Čermák, M. Čapek, D. Červeňák. Jednalo se o Dubějovicko-štěpánovský team. Díky příspěvku Města Trhový Štěpánov bylo možno všem družstvům předat diplomy, poháry, „šampáňo“ a malé občerstvení.

Všichni hráči i diváci velmi kladně hodnotili velmi krásné prostředí dubějovického sportoviště, přátelský průběh turnaje  a přislíbili, že za rok se rádi turnaje Dubějovické bodlo rádi opět zúčastní. To je výzva. takže za rok nashe….danou!!!

Ing. A. Vošický, starosta SDH

Podívejte se také na fotogalerii z Dubějovického bodla 2013 nebo starších ročníků 2011, 2012.


Vladimír Trpišovský / 8.7.2013

Akce, Fotografie