Bruslíme s hasiči 2016

V roce 2015 Hasičský sbor v Dubějovicích založil družstvo mládeže (vedle družstva muži A, muži B a družstva historické techniky). Chceme děti vést ke zdravému životnímu stylu, ke sportu a také k hasičství. Přes zimu jsme pro naše mladé družstvo připravili spoustu aktivit, jako například orientační pochody, nebo organizované bruslení – „bruslíme s hasiči“. V průběhu prosince až března jsme zorganizovali pět výjezdů na zimní stadion v Ledči nad Sázavou. Účast byla vždy překvapivá, vždy muselo vedle hasičského auta jet ještě další nejméně tři auta, abychom zabezpečili dopravu dětí. Odezva mezi dětmi, ale i dospělými byla natolik kladná, že jsme se rozhodli zorganizovat projekt „Bruslíme s hasiči“ pro široké okolí štěpánovska. Jako den D jsme zvolili 25. března, to jsou prázdniny a státní svátek. Oslovili jsme okolní sbory dobrovolných hasičů, požádali Město Trhový Štěpánov o spolupráci při organizaci a financování projektu.Bruslíme s hasiči 2016.jpg

Projektu „Bruslíme s hasiči“ 25. března se zúčastnilo cca 40 dětí a nejméně 20 dospělých z Dubějovic, Trhového Štěpánova a Sedmpán. Všichni zúčastnění si jarní bruslení na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou pochvalovali. Vzhledem k ohlasům se domníváme, že bychom mohli z projektu „Bruslíme s hasiči“ u dělat tradici a pro příští rok třeba v obdobnou dobu zorganizovat „Bruslíme s hasiči II.“ My do toho chuť máme. A vy?

Na závěr se patří děkovat. Velké poděkování patří rodičům, kteří umožnili dětem bruslení, nebo se ho s dětmi přímo účastnili.  Poděkování patří samozřejmě i organizátorům z Dubějovic, hasičům z Trhového Štěpánova a v neposlední řadě Městu trhový Štěpánov.

Ing. Antonín Vošický, starosta SDH

Prohlédněte si také fotogalerii z akce Bruslíme s hasiči 2016


Vladimír Trpišovský / 1.4.2016

Akce