Hasičský ples 2016

Hasičský ples 2015.jpg

30.ledna se uskutečnil v Domě hasičů v Sedmpánech již tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic.

Příprava plesu začala několik měsíců předem. Spousta oznámení a povolení. Čtrnáct dní před konáním plesu tři skupiny hasičů byly pozvat občany Dubějovic a okolních obcí. Pak začala práce s tombolou, zasedacím pořádkem a jízdním řádem svozu hostů. V den konání plesu bylo nutno připravit sál. Od 19:00 hod začal fungovat svoz hostů naším „hasičským integrovaným dopravním systémem“. Ten by nebylo možné zvládnout bez pomoci hasičů z Trhového Štěpánova  a Sedmpán. Moc děkujeme.

Samotný ples začal v 20:00 hod. Téměř zaplněný sál a hudební skupina Fontána Live slibovali dobrou náladu a hezký kulturní zážitek. Po druhé písni všechny hosty přivítal starosta SDH Dubějovice a popřál všem krásný večer.  Poté začalo taneční veselí.  Hosté tančili a bavili se, na všech přítomných byla vidět dobrá nálada.

Po desáté hodině se prodávala tombola. O půlnoční o přestávce byly vylosovány a odměněny tři vstupenky.Hasičský ples 2016-tombola.jpg Hlavní cenou půlnočního losování byla „starostova hlava“. I po půlnoci pokračovala zábava. Tancovalo se a všichni se bavili. Dobrá nálada a usměvavé tváře hostů byly odměnou za práci spojenou s organizací plesu. Ve 3:00 hod přestala hrát hudba a ples hasičů z Dubějovic byl minulostí. Hosté se rozcházeli, objednaná doprava dle požadavku rozvážela hosty až k domu.

Na závěr mi dovolte děkovat. Největší díky patří všem hostům za návštěvu plesu.  Velké poděkování patří všem sponzorům za pomoc při organizaci plesu. Díky také patří Hasičům z Trhového Štěpánova a Sedmpán za pomoc při organizaci svozu a rozvozu hostů a ještě jednou hasičům ze Sedmpán za zapůjčení kulturního domu. A v neposlední řadě patří velké díky všem organizátorům za práci.

Tak nashledanou na Hasičském plese Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic v roce 2017. Pravděpodobně 28. ledna 2017

Ing. Antonín Vošický, starosta SDH

Prohlédněte si také fotografie z plesu…


Vladimír Trpišovský / 4.2.2016

Akce, Fotografie