Hasičský ples 2017

28.ledna se uskutečnil v Domě hasičů v Sedmpánech již tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic.

S novým rokem 2017 začíná v Dubějovicích intenzivní práce na zajištění tradičního reprezentačního plesu dubějovických hasičů. Spousta oznámení a povolení, naštěstí se nám vyhlo EET. Práci s tombolou, zasedacím pořádkem a jízdním řádem svozu hostů za léta máme zmáknutou. Takže vše probíhalo jako po drátku. V den konání plesu se připravoval sál, naváželo zboží a tombola. Od 19:00 hod začal fungovat svoz hostů naším „hasičským dopravním integrovaným systémem“. Ten by nebylo možné zvládnout bez pomoci hasičů z Trhového Štěpánova  a Sedmpán. Moc děkujeme.

Samotný ples začal v 20:00 hod. Téměř zaplněný sál a hudební skupina Fontána Live slibovali dobrou náladu a hezký kulturní zážitek. Po druhé písni všechny hosty přivítal starosta SDH Dubějovice a popřál všem krásný večer.  Poté začalo taneční veselí.  Hosté tančili a bavili se, na všech přítomných byla vidět dobrá nálada.

Po desáté hodině se prodávala tombola. Tancovalo se a všichni se bavili. Dobrá nálada a usměvavé tváře hostů byly odměnou za práci spojenou s organizací plesu. Ve 3:00 hod přestala hrát hudba a ples hasičů z Dubějovic byl minulostí. Hosté se rozcházeli, objednaná doprava dle požadavku rozvážela hosty až k domu.

Na závěr mi dovolte děkovat. Největší díky patří všem hostům za návštěvu plesu.  Velké poděkování patří všem sponzorům za pomoc při organizaci plesu. Bohužel ze seznamu sponzorů, ač mi není jasné proč, jsme museli škrtnout Městský úřad v Trhovém Štěpánově. Díky také patří Hasičům z Trhového Štěpánova a Sedmpán za pomoc při organizaci svozu a rozvozu hostů a ještě jednou hasičům ze Sedmpán za zapůjčení kulturního domu. A v neposlední řadě patří velké díky všem organizátorům za práci.

Tak nashledanou na Hasičském plese Sboru dobrovolných hasičů z Dubějovic v roce 2018. Pravděpodobně 27. ledna 2018

Ing. Antonín Vošický, starosta SDH


Vladimír Trpišovský / 8.2.2017

Akce