105 let sboru dobrovolných hasičů

28. července 2019 oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích 105 let od založení. Je to zvláštní pocit ohlédnout se do časů našich dědů a sledovat dlouhou a bohatou historii sboru. Ještě v roce 1914 byla zakoupena dvouproudá koňská stříkačka. Bylo také nutné postavit hasičskou zbrojnici. To se zdařilo po splacení stříkačky v roce 1921 (stříkačka i hasičská zbrojnice se dochovali do dnešního dne). Následovala 2. světová válka, normalizace a poté opět demokracie. Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích přežil všechny doby bez poskvrny a letos slaví 105. výročí od založení. V současné době má sbor 56 členů, z toho 21 dětí.

Sbor od svého založení plnil a plní funkci ochrany lidí a majetku v Dubějovicích a v blízkém okolí. V současné době sbor disponuje dvěma stříkačkami PS 12 a zásahovým vozidlem Iveco. Sbor se účastní hasičských soutěží a oslav hasičů až se čtyřmi družstvy – muži A, muži B, děti, družstvo koňské stříkačky. Nedílnou součástí činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích byla a je kulturní činnost. Pro děti sbor pořádá dětské odpoledne, bruslení, a spoustu dalších akcí podporující zdravý životní styl. Pro dospělé zase hasičský ples, stavění máje, vepřové hody, …

6. 7. 2019 připravili hasiči pro občany Dubějovic a pro sbory dobrovolných hasičů z okolí Sraz rodáků a hasičskou soutěž u příležitosti 105 let sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích. V 10:30 hod. zahájil oficiální program pan farář Jarosław Ścieraszewski Mší Svatou. Poté proběhly oficiality spojené s oceněním zasloužilých hasičů, předáním pamětních plaket panu Josefovi Kornovi, starostovy Města Trhový Štěpánov a panu faráři Jarosławu Ścieraszewskému. Na závěr zazpívali několik písní zpěvačky ze Sedmpán. Odpolední program probíhal na místním sportovišti. Nejdříve byla předvedena historická technika (koňská tažená stříkačka SDH Dubějovice), potom proběhla soutěž v hasičském sportu v kategorii mužů, žen a dětí. Sešlo se celkem šestnáct hasičských družstev. V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH Zruč nad Sázavou, v kategorii žen družstvo SDH Keblov a v kategorii dětí družstvo SDH Dubějovice. Po celou dobu soutěžící podporovalo velké množství fanoušků.

Rád bych poděkoval všem sponzorům, kteří nejen dnes, ale i při jiných akcích podporují finančně, nebo technicky náš sbor. Jsou to mimo jiné Město Trhový Štěpánov, Středočeský kraj, Rabbit Trhový Štěpánov a.s., ZD Trhový Štěpánov a.s., Truhlářství Panel Dušek Dubějovice, ZD Zdislavice, p. František Martínek Sedmpány, SDH Trhový Štěpánov, SDH Zdislavice, Lom Bernartice, ……

Na závěr se sluší popřát. Přeji dubějovickým hasičům, aby užívali hasičské dovednosti a hasičskou techniku jen na soutěžích a námětových cvičeních a aby co nejméně museli zasahovat při živelných pohromách.

A budoucnost? V Dubějovicích zůstávají naše děti, zakládají rodiny. Nejen oni (muži i ženy), ale i jejich děti se zapojují do veřejných i hasičských činností. Tak by si to naši předkové, zakladatelé Sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích přáli. Myslím, že by byli na nás pyšní.

Ing. Antonín Vošický, starosta SDH Dubějovice


Vladimír Trpišovský / 9.7.2019

Historie, SDH, Akce, Fotografie, Soutěže