Dubějovičtí hasiči oslavili 100 let

Společná fotografie 100 let

Psalo se tehdá 28. června 1914, kdy byla svolána ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích. Hlavní myšlenka s kterou naši dědové zakládali sbor byla ochrana lidí a majetku a také pomoc bližnému. Tato myšlenka přetrvala u dubějovických hasičů dodnes. A psalo se 26. 7.2014 kdy novodobí hasiči z Dubějovic uspořádali oslavu 100. výročí založení sboru. O tom, kdy a kde bude hasičský den probíhat bylo nutné rozhodnout již v loňském roce. Na červencové poradě výkonného výboru bylo rozhodnuto o tom, že součástí oslav bude hasičská soutěž a že musíme požádat místní ZD Trhový Štěpánov o pomoc. Na výroční valné hromadě v prosinci byl schválen celý program, tj. dopoledne sraz rodáků, požehnání hasičské technice a novému praporu, poděkování zasloužilým hasičům, odpoledne soutěž v požárním sportu a odpolední posezení na sportovišti při živé muzice.Naši nejmenší hasiči
Věděli jsme, že si bereme velké sousto, ale řekli jsme, že 100-letou dobrovolnou práci našich dědů a otců oslavíme s patřičnými poctami. ZD Trhový Štěpánov a.s. nám vyšlo vstříc a na pozemek připojený k dubějovickému sportovišti naselo trávu a také ho po celý rok sekalo. Finanční a technickou pomoc nám přislíbilo Město Trhový Štěpánov. Také jsme požádali Fond hejtmana Středočeského kraje o dotaci. Nyní bylo nutné si rozdělit práci. Každý z organizačního týmu dostal spoustu malých, ale i velkých úkolů. Všichni se snažili a tak jsme mohli 2 týdny před konáním akce říci – úkoly splněny. Poslední týden byl věnován přípravě návsi, sportoviště, závodní dráhy, nátěru hasičské zbrojnice, atd,…. S potěšení jsme sledovali počasí, to hlásilo polojasno do 30º beze srážek. V pátek před oslavou téměř celá ves stavěla stanové městečko, připravovalo občerstvení, uklízelo se snad úplně všude. Navečer bylo vše hotovo a oslava hasičství v Dubějovicích mohla začít.
Ráno 26.7.2014 jsme se sešli o něco dříve. Bylo nutné vše ještě jednou projít, zda je vše připraveno, dodělat detaily a hlavně vyfotit jednotlivá družstva i celý sbor. Před desátou začala hrát muzika, scházeli se hosté. Byly jsme velmi potěšeni, že přijal pozvání starosta Města Trhový Štěpánov, zástupci okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a zástupci okolních sborů dobrovolných hasičů z Trhového Štěpánova, Javorníka a Rataj. Oficiální část začala v 10:00 hod nástupem hasičů a dětí. V úvodu všechny přivítal náměstek starosty, p. Ing. M. Vojta, seznámil všechny s programem oslavy. Výročí 100 letNásledovaly projevy, nejdříve starosty SDH Dubějovice Ing. A. Vošického, který ve svém projevu zhodnotil činnost sboru od jeho založení po současnost, poté starosty Města Trhový Štěpánov pana Ing. Václava Nekvasila, ve kterém projevu poděkoval hasičům z Dubějovic za jejich práci. Následovala Mše Svatá, kterou sloužil otec Jaroslav, Na závěr mše otec Jaroslav požehnal hasičské technice a novému praporu. Následovalo ocenění zasloužilých hasičů za jejich celoživotní práci pro Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích. Mezi oceněnými byly Jiří Vinš (45 let), Jan Polivka (47 let), Josef Kulík (48 let), Vladimír Trpišovský (48 let), František Trpišovský (48 let) Břetislav Filip (48 let) Josef Vošický (55 let) a Miroslav Vinš (63 let). Oceněn byl také celý sbor. Česné uznání a zdravici předali zástupci okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska , zdravici přednesli a dary předali zástupci SDH Trhový Štěpánov, SDH Javorník a SDH Rataje. Následovalo řazení a odchod průvodem na sportoviště. Zde již probíhala po celé odpoledne volná zábava. K dobré náladě hrála kapela Fontána live.
Od 12:00 hod se začaly sjíždět soutěžní družstva v požárním sportu. Celkem přijelo 27 družstev z 15 sborů SDH. V 12:30 hod zavelel hlavní rozhodčí soutěže pan Milan Boušek nástup družstev. Zde všechny soutěžící přivítal starosta SDH, poté hlavní rozhodčí podal informace o pravidlech a organizaci soutěže. Před vlastní soutěží předvedli ve veselém duchu své umění domácí družstvo historické techniky s koňskou stříkačkou. Velký potlesk sklidilo také dubějovické družstvo dětí za předvedení požárního útoku. Dubějovice A - Výročí 100 let
Vlastní soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – muži, celkem 17 soutěžních družstev, a ženy, celkem 10 družstev. Soutěž mužů a žen mohla kvůli délce trati probíhat společně, jen výsledky byly rozděleny do kategorií. První v pořadí nastoupilo domácí družstvo Dubějovice A, které nastavilo laťku velmi vysoko. Výsledný čas 16,31 s, kterého družstvo dosáhlo slibovalo velmi pěkné sportovní výkony. Soutěž měla spád, výkony družstev měli velmi dobrou úroveň jak v kategorii mužů, tak v kategorii žen. Nakonec se ukázalo, že čas domácího družstva 16,31 s byl časem vítězným. Na druhém místě se umísti družstvo SDH Chmelná – A s časem 17,78 s a na třetím místě družstvo SDH Rataje -B s časem 18,06 s. V kategorii ženy zvítězilo družstvo SDH Zdislavice s časem 20,40 s, na druhém místě se umístilo družstvo SDH Dalkovice s časem 23,03 s a na třetím místě družstvo SDH Chmelná s časem 24,04 s. Bohužel družstvo Dubějovice – B bylo diskvalifikováno kvůli přešlapu. V 18:00 hod byly všechny diplomy a poháry rozdány a na nás, hosty a soutěžící čekala volná zábava s doprovodem živé muziky.Soutěž k výročí 100 let
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem organizátorům akce za jejich obětavou práci. Byly to hodiny a hodiny práce, kterou věnovali propagaci hasičů z Dubějovic. Poděkování patří také sponzorům, kteří ve větší či menší míře přispěli ke konání oslavy 100 let SDH Dubějovice. Byly to Město Trhový Štěpánov, Středočeký kraj, ZD Trhový Štěpánov a.s., Rabbit Trhový Štěpánov, Tulach Loket, Pivovar Kácov a občané Dubějovic. Přál bych si, aby i za 100 let se našli tak obětaví lidé a firmy, kteří připraví alespoň takto důstojnou oslavu 200 let Sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích.

Ing. Antonín Vošický, starosta SDH

Podívejte se na další fotografie ze slavnostisoutěže k příležitosti výročí 100 let.

Mnoho dalších zajímavých fotografií naleznete ve fotogalerii…


Vladimír Trpišovský / 7.8.2014

SDH, Akce, Soutěže