Stoletá tradice sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích

Hasiči Dubějovice 1917-1936

26. července 2014 oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích 100 let od založení. Je to zvláštní pocit ohlédnout se do časů našich dědů a sledovat dlouhou a bohatou historii sboru. Psalo se 28. června1914, kdy bylo zvoleno 18 členů sboru a založen Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích. Těch 18 zakládajících členů byli Jáchym Stein, Oskar Stein, Antonín Zeman, Gustav Stein, František Lupínek, František Hataš, František Vinš, Josef Trpišovský, Jan Mejšner, Josef Novotný, Antonín Kulík, Antonín Mejšner, Antonín Filip, Antonín Neužil, Václav Kocourek, Antonín Vošický, Antonín Studnička a Antonín Neužil st. Hned v tomto roce byla zakoupena dvouproudá koňská stříkačka. Bylo také nutné postavit hasičskou zbrojnici. To se zdařilo po splacení stříkačky v roce 1921(stříkačka i hasičská zbrojnice se dochovali do dnešního dne). Otevření nové hasičárny 1974 - předání.jpg
Sbor od svého založení plnil funkci ochrany lidí a majetku v Dubějovicích a v blízkém okolí. První velký zásah v obci byl v roce 1919, kdy hořelo v č.p. 19. Poté hasiči zasahovali v roce 1926, kdy hořela místní hospoda, a dále v roce 1940 v č.p. 3, kdy hořela stodola a od ní chytilo několik okolních domů. Výjezdů hasičské jednotky bylo samozřejmě více, ale některé se zapomněly a o malých požárech se v kronice obce nepíše.
Nedílnou součástí činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích byla také kulturní činnost. Zúčastňovali se spolkových činností sborů, pořádali hasičské plesy (první ples se konal v roce 1928), hráli ochotnické divadlo, které nazývaly zábavné komité.
Normalizace vnesla do činnosti sboru nové prvky. Zavedly se závazková hnutí a brigády, kontroly komínů a požární hlídky. Změnil se také název nejdříve na Jednotku požární ochrany a později na ČSOP. Byla také pořízena stříkačka PS 8. V roce 1972 bylo rozhodnuto o stavbě nové hasičské zbrojnice. Velkou zásluhu měli předseda MNV Václav vinš a předseda sboru Stanislav Žáček. Na stavbě se podíleli všichni hasiči a občané Dubějovic. Hasičská zbrojnice byla slavnostně otevřena 4. srpna 1974 ku příležitosti šedesátého výročí sboru. Hlavní smysl hasičů nevymizel ani v této době – ochrana lidí a majetku.
Otevření nové hasičárny 1974 - 01.jpgOtevření nové hasičárny 1974 - 02.jpgOtevření nové hasičárny 1974 - 03.jpgOtevření nové hasičárny 1974 - 04.jpg
Po roce 1989 se sbor vrátil k původnímu názvu, Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích. Přešlo se také od přidělování k financování, kde hlavním zdrojem financí pro činnost sboru jsou vlastní aktivity a finance Města Trhový Štěpánov. SDH Dubějovice 1998.jpgV roce 1998 byl zakoupen starší automobil ARO 240 a tažená stříkačka PS 12, později pracovní obleky a sváteční uniformy. V roce 2004, kdy sbor oslavil 90 let od založení byla odborně zrestaurována koňská stříkačka. Dnes se chlubí dubějovičtí hasiči novým dodávkovým hasičským autem, dvěma stříkačkami PS12, novými pracovními oděvy, ale hlavně aktivními členy ochotnými pomoci bližnímu a přiložit ve volném čase ruku k dílu.
Od roku 1995 postupně v obci zdomácněly různé kulturní akce. Dnes jsou již tradiční hasičský ples, vepřové hody, stavění máje, dětské odpoledne, Dubějovické bodlo, silvestrovský pochod na Javornickou hůru. Pozadu nezůstává ani hasičská činnost. Sbor je vždy připraven pomoci jak v Dubějovicích, tak v blízkém okolí. Zúčastňuje se námětových cvičení, okrskových soutěží a soutěží pořádanými okolními sbory. Historické družstvo SDH Dubějovice dvakrát ročně vyjíždí k předvedení zásahu za pomoci koňské stříkačky. Naposledy se zúčastnila Hasičského dne pořádaného OSH ČMS na Konopišti a oslavy založení Sedmpán. Hasičský den na Konopišti 2013 - 2.jpg
Oslava 100 let SDH Dubějovice proběhne 26. července 2014. V 10:00 hod požehná farář nové hasičské technice, poté proběhnou oficiality spojené s oceněním zasloužilých hasičů. Odpolední program bude probíhat na místním sportovišti. Nejdříve bude předvedena historická technika, potom proběhne soutěž v hasičském sportu mužů, žen a dětí. Jako doprovodný program bude předvedení zásahu profesionálních hasičů u autonehody. Po celou dobu oslavy bude hrát skupina Fontána live.
Na závěr popřejme Sboru Dobrovolných hasičů do dalších sto let hodně pracovitých členů. Lidí, kteří budou ochotni pomoci a přiložit ruku k dílu vždy, bude-li třeba. Také popřejme dubějovickým hasičům, aby užívali hasičské dovednosti a hasičskou techniku jen na soutěžích a námětových cvičeních a aby co nejméně museli zasahovat při živelných pohromách.

Ing. Antonín Vošický, starosta SDH


Vladimír Trpišovský / 3.6.2014

Historie, SDH, Jiné o SDH