Slavnostní odhalení nové hasičské techniky

Iveco a koňka.jpg

Ku příležitosti oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dubějovicích bylo dne 10.5.2014 představeno veřejnosti dlouho utajované hasičské vozidlo. Jedná se starší dodávkový devítimístný automobil Iveco, které nám bylo pořízeno z rozpočtu Města Trhový Štěpánov.
Automobil byl pořízen již v loňském roce, ale díky rozsáhlým úpravám byl dokončen až v dubnu letošního roku. Celou úpravu provedli členové SDH pod vedením velitele p. Ladislava Šice. Automobil je vybaven novou stříkačkou PS 12 s příslušenstvím potřebným k zásahu. Stříkačka byla pořízena z prostředků SDH Dubějovice. Nová PS12.jpg

Vlastní slavnostní představení proběhlo od 16:00 hod. Zúčastnilo se ho více než 50 lidí. Mohli jsme také mezi námi přivítat starostu Města Trhový Štěpánov pana Ing. Václava Nekvasila a starostu SHD Trhový Štěpánov a místostarostu Města Trhový Štěpánov pana Josefa Korna. V úvodu všechny přivítal starosta SDH Dubějovice Ing. Antonín Vošický a pronesl hlavní projev. V něm zhodnotil činnost sboru, vyzdvihl práci týmu, který upravoval nový automobil a poděkoval Městu Trhový Štěpánov za finanční prostředky na pořízení automobilu.SDH Dubějovice 10.5.2014.jpg Poté pronesl krátkou zdravici pan Ing. Václav Nekvasil a pan Josef Korn. Po všech oficialitách za zvuku fanfár se otevřely vrata hasičské zbrojnice a hasičský automobil spatřil světlo světa. Všichni obdivovali nejen automobil, ale také preciznost úprav a vybavení automobilu. Vždyť to bylo po čtvrté v celé historii SDH Dubějovice, kdy se takto radikálně měnila výzbroj sboru. K dobré náladě hrála reprodukovaná hudba. Bylo možné zahnat hlad dobrou grilovanou klobáskou nebo zákuskem a zapít alko, či nealko nápojem. A protože celé odpoledne se neslo v duchu dobré nálady, sedělo se do pozdních hodin.

Ing. Antonín Vošický, starosta SDH

Iveco.jpg Odhalení nové techniky.jpg Koňka.jpg Odhalení nové hasičské techniky.jpg

Další fotografie si můžete prohlédnout v galerii… 

 


Vladimír Trpišovský / 2.6.2014

SDH, Akce, Fotografie