Dětský den 2013

Dětský den 2013 (1).jpgStalo se již tradicí, že počátkem června pořádají místní hasiči hasičské dětské odpoledne. Je určeno místním a z blízkého okolí, kteří se cítí jako děti. Tradice je již tak dlouhá (15 let), že Ti, pro které jsme na počátku toto odpoledne připravovali, připravují ho dnes s námi pro malé.

Jako každé naší akci, tak i této předcházeli dlouhé přípravy. Občerstvení, grilování, příprava her a materiálu a v neposlední řadě předpověď počasí. To bylo letos obzvlášť zlomyslné.  Ale protože máme skvělý tým, šlo vše jako po drátku.

V sobotu 8.6.2013 jsme začínali již v 8:30 hod. Bylo nutno vše přestěhovat na hřiště, zařídit el. proud, zprovoznit aparaturu, přivést z Trhového Štěpánova stoly a také postavit dětské hry. Stalo se již tradicí, že na Dětském odpoledni děti absolvují jízdu zručnosti na čemkoli co má kola, a že děti soutěží v hasičském překážkovém běhu. Jako doprovodné akce byly pro děti připraveny skákací hrad a skluzavka, házecí žabák, pískoviště, házení kroužků na cíl, malování. A protože ta již za ty léta umíme, vše bylo připraveno v 11:30 hod.

Ve 14:00 hod vše vypuklo. Úvodním hlásáním Ing. Vojta přivítal přítomné, hlavně děti. Řekl několik organizačních věcí a pozval děti k první disciplíně a Jízda zručnosti. Na startu bylo 25 dětí rozdělených do 2 kategorií. Malé děti do 6 let a starší děti. Hlavním kriteriem pro umístění byl čas, za který účastník projel dráhu. Všechny děti se snažili co mohli, byli prostě úžasný.

Další hlásání pozvalo děti na hasičský překážkový běh. Děti vyfasovali helmu a proudnici a po dráze podobné běžným překážkám okrskové soutěže museli proběhnout dráhu. Při tom museli napojit hadici na proudnici a proběhnout cílem. Opět hlavním kriteriem byl čas, za který účastník proběhl dráhu. Celkem proběhlo cílem 30 dětí.

Za všechny disciplíny byly děti odměňovány sladkými odměnami. My organizátoři máme rádi, na rozdíl od rodičů takové sladkosti, které barví na modro, zeleno nebo fialovo.

Dětský den 2013 (2).jpg

Po ukončení hlavních disciplin, bylo pro děti připraveno občerstvení. Děti měli pití a jídlo zdarma. Ovšem byl v tom háček. Aby si děti mohli vzít grilované kuře zdarma, museli si „kuře zastřelit“. Ze vzdálenosti cca 5m děti stříleli vzduchovkou na dřevěnou maketu kuřete. Když kuře zasáhli, dostali poukázku na kuře. Je nám všem asi jasné, že kuře zasáhlo každé dítě.

V mezičase mohli děti házet kroužky na kužel, nebo tenisák do žabáka. Ale největší úspěch měla skluzavka a dětský skákací hrad. Zde děti strávili pod dozorem rodičů zbytek odpoledne. Poslední akce byl nástup všech dětí a vyhlášení výsledků. Zvítězili všichni, kteří se přišli bavit a soutěžit. Jen tři nejlepší v daných soutěžích byly vyhlášeny zvlášť. Všichni dostali diplom a hodnotné ceny. Ty nám věnovali jako sponzorský dar Veolia, Škoda AB Brejla, SB Vlašim, Poděbradka a Město Trhový Štěpánov.

Závěrem mi dovolte poděkovat dětem a rodičům za soutěživost a úžasnou atmosféru při soutěžích. Díky patří také všem organizátorům. Tak za rok na Dětském odpoledni v Dubějovicích.

Ing. A. Vošický, starosta SDH

Podívejte se na fotografie z dětského dne

Slalom na kole:

Překážkový běh:


Vladimír Trpišovský / 29.6.2013

Akce, Fotografie, Videa